Coronamonitor Zeeland

Werk maken van fiscale klimaat en calamiteitenreserve

10 mei publiceerde het Ministerie van LNV een rapport over de 'fiscale klimaat- en calamiteitenreserve'. Het rapport, opgesteld naar aanleiding van de motie Geurts (CDA), bevestigt dat de 'fiscale klimaat- en calamiteitenreserve' een waardevol instrument is en de financiële weerbaarheid van agrarische ondernemers kan versterken. LTO Nederland roept het kabinet en de politiek op om snel werk te maken van de fiscale klimaat- en calamiteitenreserve.

LTO Nederland heeft het initiatief genomen voor deze fiscale reserve, die agrarische ondernemers in staat moet stellen noodzakelijke financiële buffers op te bouwen.

'Ondernemers hebben steeds meer te maken grote financiële tegenslagen als gevolg van calamiteiten', zegt Eric Douma, portefeuillehouder Ondernemerschap en Onderwijs van LTO Nederland. 'Extreme droogte, forse wateroverlast, dierziekten, marktverstoringen, beleidsveranderingen of nu de coronacrisis zorgen voor heftige inkomensschommelingen. De fiscale klimaat- en calamiteitenreserve biedt de oplossing om de inkomensschommelingen te dempen en vergroot ook de financiële weerbaarheid. Twee vliegen in één klap.'

Het vandaag gepresenteerde rapport toont aan dat de fiscale klimaat- en calamiteitenreserve doet wat het beoogt en dat het in de voorgestelde vormgeving effectief is om (grote) schommelingen in inkomen op te vangen. De fiscale reserve wordt in goede jaren gevuld en gebruikt in jaren met slechte resultaten. Hiermee kunnen de inkomensschommelingen, die zo kenmerkend zijn voor de land- en tuinbouw, bij calamiteiten flink worden gedempt. Onverzekerbare risico’s en niet-voorzienbare problemen op het bedrijf vragen om meer financiële buffers in het eigen bedrijf van de agrarisch ondernemer. De bestaande fiscale mogelijkheden bieden enig soelaas, maar zijn te beperkt. De fiscale klimaat en calamiteitenreserve is daarom een belangrijke aanvulling op de bestaande instrumenten.

LTO Nederland roept het nieuwe kabinet op om snel werk te maken van de invoering van de fiscale klimaat- en calamiteitenreserve in de land- en tuinbouw.

Bron: ZLTO

Houd u aan de voorzorgsmaatregelen

Houd 1,5 m afstand

Houd 1,5 m
afstand

Was vaker je handen

Was vaker
uw handen

Werk zoveel mogelijk thuis

Werk zoveel
mogelijk thuis


Partners Partners