Coronamonitor Zeeland

Werknemer besmet met het coronavirus? Dit kun je doen!

De meeste bedrijven zijn inmiddels goed bekend met de basisregels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Op het werk in de bouw en infra houd je zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar. Bij klachten niet naar het werk komen maar je direct laten testen. En thuiswerken als het kan. Toch kan iemand besmet raken met het coronavirus. Wat moet je dan doen en wat kun je doen? We leggen het uit in dit artikel.

Neem contact op met de bedrijfsarts
Heb je een werknemer die positief is getest op het coronavirus? Dan loont het om snel contact op te nemen met de bedrijfsarts van je arbodienst. Die kan de positief geteste werknemer uitvragen en nagaan of andere werknemers risico op besmetting hebben gelopen. Zo nodig adviseert de bedrijfsarts maatregelen om nieuwe besmettingen te voorkomen. Bijvoorbeeld strakkere hygiëne, beter naleven van de basisregels, quarantaine en testen van werknemers. Kunnen je werknemers niet thuis werken en de 1,5 meter afstand niet altijd aanhouden? Ook daarbij kan de bedrijfsarts je helpen om de preventie optimaal te krijgen. Preventief testen is mogelijk als aanvulling op de basisregels. Kortom, de arbodienst ondersteunt jou van A tot Z.

Ruimere testmogelijkheden bij GGD
De gratis testmogelijkheden bij de GGD zijn flink verruimd. Je kunt je direct laten testen als een huisgenoot of een nauw contact positief is getest. Of op de 5e dag als je in dezelfde ruimte hebt gewerkt met een collega die positief is getest. De antigeensneltesten zijn voortaan ook te gebruiken voor het testen van mensen die nog geen klachten hebben. Je ontvangt de uitslag na ongeveer 30 minuten. Werknemers die positief testen gaan direct in isolatie. Daarmee voorkom je nieuwe besmettingen. De PCR-coronatest moet naar het lab voor analyse. Je krijgt pas 12 tot 24 uur later de uitslag. De antigeen sneltest is echter minder gevoelig dan de PCR-coronatest. Ze zijn daardoor niet voor iedereen en alle werksituaties geschikt. De arts van de GGD, de huisarts of bedrijfsarts zijn verantwoordelijk om de juiste afweging te maken.

Arbodienst Spreekuur bedrijfsarts Advies werkgever? Samenwerking testpartner? Sneltest zelf doen? Testlocatie arbodienst Nazorg bedrijfsarts?
ArboUnie
Vergoeding mogelijk
Ja Ja Op korte termijn Ja Botlek, Geleen, 1xmobiel Ja
ArboNed
Tarieven testpartners, beperkte vergoeding
Ja Ja Meditel, Covid Sneltest Service Nee Nee Nee, zorg via arts testpartners
Richting
Vergoeding mogelijk
Ja Ja Triple Dynamixs Ja Op verzoek op locatie Ja
Bouw & Gezond
Tarieven testpartners, beperkte vergoeding
Ja Ja Ja, in overleg Nee Nee Ja
Vechtstad Consultancy
Tarieven testpartners, beperkte vergoeding
Ja Ja Ja, in overleg Nee Nee Ja


Vergoeding antigeensneltesten SZW
Het Ministerie van SZW betaalt een deel van de kosten van de sneltesten die de arbodiensten uitvoeren. Hiervoor bestaan twee regelingen:

Testen van werknemers met klachten en risicocontacten (Regeling 1)
Het Ministerie vergoedt aan de arbodienst € 61,06 per uitgevoerde sneltest voor logistiek, personeel en testlocatie. Enkele arbodiensten hebben hiervoor een contract afgesloten. De Rijksoverheid heeft de regeling voor nieuwe inschrijvers per 19 maart 2021 ingetrokken. De GGD heeft voor deze groep werknemers voldoende capaciteit. Tot 31 juli 2021 kunnen de arbodiensten deze dienstenverlening vergoed krijgen. Hierbij gelden voorwaarden. Belangrijke onderdelen zijn:

 • De bedrijfsarts is eindverantwoordelijk voor het testbeleid en de zorgverlening. Hierin kan de bedrijfsarts samenwerken met de GGD en huisartsen.
 • De testen worden ingezet volgens het testbeleid van het RIVM. Dat houdt in dat de testen mogelijk zijn bij klachten, een melding vanuit de App Coronamelder, mensen die naar voren komen uit bron- en contactonderzoek en voor het indammen van een uitbraak.
 • De privacy is goed en veilig geregeld.
 • De arbodienst meldt positieve testen aan de GGD.
 • De bedrijfsarts levert nazorg aan positief geteste werknemers.

Preventief testen van werknemers zonder klachten (Regeling 2)
Op 25 maart 2021 heeft de Rijksoverheid een nieuwe regeling opengesteld voor artsen en arbodiensten. Deze regeling is bedoeld voor werkgevers die werknemers preventief en herhaald willen laten testen als thuis werken geen optie is en de 1,5 meter afstand niet altijd te handhaven valt. Het Ministerie betaalt tot 31 mei 2021 een tegemoetkoming van € 20 per uitgevoerde antigeen sneltest of begeleide zelftest. Ook bij deze regeling gelden voorwaarden:

 • De Rijksoverheid adviseert twee keer per week te testen.
 • De werkgever vraagt de testen aan bij de arts of arbodienst.
 • De arts van het testbedrijf of de bedrijfsarts van de arbodienst zijn verantwoordelijk voor het testbeleid en de zorgverlening.
 • Deelname aan de test is voor de werknemer vrijwillig.
 • De privacy is goed en veilig geregeld.
 • De arts of arbodienst meldt positieve testen aan de GGD

Corona dienstverlening arbodiensten in de bouw en techniek
Volandis vergoedt op basis van cao-regelingen de kosten van preventieve spreekuren voor werknemers die vallen onder de cao’s Bouw & Infra en Afbouw. Hierbij geldt als voorwaarde dat de door de werkgever geselecteerde arbodienst een contract met Volandis heeft afgesloten. Ondersteuning bij ziekteverzuim is voor rekening van de werkgever. Heb je als werkgever een verzekering voor de loondoorbetaling bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid, dan zit aanvullende zorg op advies van de bedrijfsarts regelmatig in je verzekeringspakket. Vergeet tot slot de collectieve zorgverzekering of de bedrijfszorgverzekering niet. De mogelijkheden die daarin zitten blijven vaak onbenut op de plank liggen. Opties zijn bijvoorbeeld bedrijfsfysiotherapie, bedrijfsmaatschappelijk werk of psychologische ondersteuning.

Helpdesk Corona Bouw en Techniek
U kunt hier terecht voor al uw vragen over veilig en gezond doorwerken tijdens de coronacrisis.

Naar de helpdesk

Bron: Bouwend Nederland

Houd u aan de voorzorgsmaatregelen

Houd 1,5 m afstand

Houd 1,5 m
afstand

Was vaker je handen

Was vaker
uw handen

Werk zoveel mogelijk thuis

Werk zoveel
mogelijk thuis


Partners Partners