Coronamonitor Zeeland

Zeeuwse personeelsmanagers gaan elkaar helpen

Zeeuwse personeelsmanagers gaan elkaar helpen via een nieuw online platform: HR Netwerk Zeeland. De provincie kampt nog steeds met een groot aantal vacatures waarvoor moeilijk de juiste mensen te vinden zijn. Het kennisnetwerk van personeelsspecialisten kan mogelijk de kloof tussen wat werkgevers vragen en werkzoekenden bieden, helpen dichten.

Wie denkt dat de coronacrisis de achilleshiel van de Zeeuwse economie – de zeer krappe arbeidsmarkt – op een weldadige manier heeft gemasseerd, heeft het mis. Hoewel het aantal vacatures beduidend is afgenomen, blijft de vraag naar geschikt personeel hoog, blijkt uit alle cijfers en statistieken. De zorg, bouw en techniek bijvoorbeeld schreeuwen nog steeds om mensen.
 
Aan het personeelstekort gaat de komende jaren niet veel veranderen, omdat jongeren wegtrekken (ontgroening) en het aantal ouderen toeneemt (vergrijzing). Vanaf 2021 slinkt de actieve beroepsbevolking met gemiddeld 5 procent per jaar. Dat is met name slecht nieuws voor de zorg- en welzijnssector, waar het personeelstekort blijft oplopen. Alleen door (digitale) zorg op afstand kan de druk op de zorg worden beperkt.

Van horeca naar zorg

Een gevolg van de coronacrisis is dat personeel uit een getroffen branche in een andere sector aan de slag gaat. Bijvoorbeeld van de horeca naar de zorg. Dat vergt om- en bijscholing. Ook zittend personeel moet worden bijgeschoold, anders kunnen werkgevers verder in de personeelsproblemen komen.  De thema's die kunnen worden gedeeld zijn legio: van veiligheid op de werkvloer, stageplaatsen, werving, ziekteverzuim tot pensioenen en verzekeringen.

Mogelijkheden nog onbenut

In het HR Netwerk Zeeland − HR staat voor human resources, ofwel personeel − kan de ene personeelsmanager leren van de andere.  ,,Er liggen veel mogelijkheden die nu nog onbenut blijven en dat is zonde. We kunnen veel meer voor elkaar betekenen, bijvoorbeeld met het beter uitwisselen van seizoenskrachten”, zegt Hans Scheers van personeelsadviseur Xapax.
Door kennis te delen en mee na te denken over het oplossen van personeelsproblemen. Dat kan gaan over scholing maar ook over financiën en administratie. Door de coronacrisis zullen de activiteiten voorlopig online plaatsvinden. Zodra het weer kan, volgen fysieke kennissessies.

Opstartsubsidie

HR Netwerk Zeeland is een initiatief van een groep personeelsmanagers van diverse Zeeuwse organisaties en bedrijven. De stichting heeft een opstartsubsidie van de provincie gekregen. De basis werd al in 2019 gelegd. Toen kwam een groep enthousiaste Zeeuwen uit bedrijfsleven en overheid bijeen in de Timmerfabriek in Vlissingen. Daar werden workshops gehouden, werd kennis gedeeld en stond netwerken centraal. Iedereen zag tijdens die bijeenkomst de winst die een Zeeuws HR netwerk kan opleveren.
HR-medewerkers kunnen zich aanmelden via hrnetwerkzeeland.nl.

Bron: PZC

Houd u aan de voorzorgsmaatregelen

Houd 1,5 m afstand

Houd 1,5 m
afstand

Was vaker je handen

Was vaker
uw handen

Werk zoveel mogelijk thuis

Werk zoveel
mogelijk thuis


Partners Partners